Προφίλ Εταιρείας – Λογιστικες Υπηρεσιες Θεσσαλονικη

“Η εταιρεία μας παρέχει πολύπλευρη και ολοκληρωμένη στήριξη, με συνέπεια και αξιοπιστία”
oikonomiki-simvouleutiki_logo_white2
Οικονομική Συμβουλευτική

Εταιρικό Προφίλ

Η Οικονομική Συμβουλευτική είναι μια σύγχρονη εταιρεία, που δραστηριοποιείται με αυτή τη μορφή από το 1997, με δομή και οργάνωση που επιτρέπουν τη σφαιρική κάλυψη και αντιμετώπιση όλων των λογιστικών, οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και στην ανάπτυξη λογιστικών οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, όταν και εφόσον ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο, σε θέματα ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα, με αποτέλεσμα τη γρήγορη υλοποίηση επενδυτικών σχεδιασμών και, κατά συνέπεια, τη μεγιστοποίηση των ρυθμών ανάπτυξης.

Στόχοι και Φιλοσοφία – Λογιστικες Υπηρεσιες Θεσσαλονικη

Βασικός στόχος της Οικονομικής Συμβουλευτικής είναι η υποστήριξη στην οργάνωση και ανάπτυξη λογιστικών οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η πλήρης κάλυψη σε φοροτεχνικά θέματα.

Η υποστήριξη για την ανάπτυξη λογιστικών οικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει την έγκαιρη και υπεύθυνη παρέμβαση στα στάδια: Πληροφόρηση-αξιολόγηση-απόφαση-εκτέλεση-έλεγχος αποτελέσματος.

Το μέγεθος και η δομή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια της στελέχωσης τους από έναν ικανό αριθμό ειδικών και έμπειρων επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών τους σε θέματα οργάνωσης των λογιστηρίων τους και υποστήριξης, όσον αφορά τις απαντήσεις σε εξειδικευμένα φοροτεχνικά και εργατικά προβλήματα. Η Οικονομική Συμβουλευτική παρέχει πολύπλευρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, με συνέπεια και αξιοπιστία.

Με βάση την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, την ανάλυση και μελέτη της φορολογικής-οικονομικής-εργατικής νομοθεσίας, η οποία αλλάζει καθημερινά, σε ένα αβέβαιο φορολογικό και εργασιακό περιβάλλον, είναι σε θέση να παρακολουθεί με επιτυχία το θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να λειτουργούν σύννομα οι πελάτες της.

των εταιρειών που μας εμπιστεύονται είναι ανώνυμες
είναι κορυφαία brand name στην Ελλάδα
συνεργάζονται μαζί μας μέχρι σήμερα

0

Ενεργοί Πελάτες

0

Ανώνυμες Εταιρείες

0

Υποθέσεις που διακπεραιώσαμε

0

Ποιότητα & Αξιοπιστία

Οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση Λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Μετατροπές & Συγχωνεύσεις

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Επενδυτικά Προγράμματα

Λύσεις-Εκκαθαρίσεις

Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας;