Λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων και επιχειρησεων

Λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων

Η Οικονομική Συμβουλευτική έχοντας πολυετή εμπειρία όσον αφορά την δημιουργία και την στήριξη επιχειρήσεων όλων των μορφών και μεγεθών, δραστηριοποιείται με επιτυχία στις λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων, αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσει όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ομαλή πορεία των εργασιών μέχρι και την οριστική διακοπή, από την εφορία και τους λοιπούς δημόσιους φορείς.

Μια εταιρία λύεται για διάφορους λόγους όπως λήξη της διάρκειάς της, απόφαση των μετόχων, πτώχευση και πολλούς άλλους. Στις περιπτώσεις λοιπόν, που η «αναγκαστική» λυση-εκκαθαριση εταιριας είναι αποτέλεσμα πτώχευσης (αδυναμία πληρωμών), η εταιρία μας και αφού προηγουμένως με τα στελέχη της και ικανούς συνεργάτες νομικούς, έχει αναλύσει κάθε άλλη πιθανή λύση (προπτωχευτική διαδικασία,  εξυγίανση, κ.λ.π.),  ολοκληρώνει τις λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και το μικρότερο κόστος.

Τι αναλαμβάνει η εταιρεία μας σχετικά με τις λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων

Στην εποχή μας και μετά την  οικονομική ύφεση η οποία διαρκεί πλέον των 8 ετών με ένα οικονομικό περιβάλλον εχθρικό στο επιχειρείν (σύνθετο, συχνά μεταβαλλόμενο, με υπερφορολόγηση), οι επιχειρηματίες και οι εταιρίες καλούνται να ξεπεράσουν καθημερινά ανυπέρβλητα εμπόδια.  Τα εξειδικευμένα στελέχη μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας, με διαρκή κατάρτιση και παρακολουθώντας καθημερινά της αλλαγές της φορολογικής, ασφαλιστικής και εμπορικής νομοθεσίας είναι σε θέση να δώσουν λύση στις πλέον σύνθετες υποθέσεις που απασχολούν τους πελάτες μας. Έχοντας στο ενεργητικό μας επιτυχή διαχείριση απαιτητικών υποθέσεων μπορούμε να σχεδιάσουμε και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για την λυση-εκκαθαριση της εταιριας σας.

Οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση Λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Μετατροπές & Συγχωνεύσεις

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Επενδυτικά Προγράμματα

Λύσεις-Εκκαθαρίσεις

“Λυσεις-εκκαθαρισεις εταιριων και επιχειρησεων”