Συγχωνευσεις Επιχειρησεων & Μετατροπες

Συγχωνευσεις Επιχειρησεων-Μετατροπες Εταιριων

Με πλούσια εμπειρία (άνω των 50 περιπτώσεων) σε μετατροπές εταιριων ή/και συγχωνευσεις επιχειρησεων, απ’όλους τους κλάδους (μεταποίηση-εμπορία-υπηρεσίες) και με όλους τους αναπτυξιακούς νόμους και νομοθετικά διατάγματα 1297/72, 2166/93, σε συνδυασμό με τον ν.2190/20, η Οικονομική Συμβουλευτική αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας, με επιτυχία και με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, τη μετατροπη ή συγχωνευση εταιρειων. 

Επιλεγμένο επιτελείο συνεργατών

Με την άριστη συνεργασία επιλεγμένου επιτελείου το οποίο διαθέτει η εταιρεία μας, που απαρτίζεται από νομικούς, συμβολαιογράφους, ορκωτούς ελεγκτές και με την καθοδήγηση και το συντονισμό της Οικονομικής Συμβουλευτικής, η όλη διαδικασία για την μετατροπη ή την συγχωνευση επιχειρησεων ολοκληρώνεται στο μικρότερο δυνατό χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται και σε όποια περίπτωση εμπλέκεται η Διεύθυνση Εμπορίου (επιτροπή του άρθρου 9), όταν γίνεται χρήση του Ν. 1297/79.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σχεδιάζει και κατευθύνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (δημοσιεύσεις, λογιστικές εγγραφές, κλπ.), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και καθ’όλα σύννομη μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Οι υπηρεσίες μας

Οργάνωση Λογιστηρίων

Μισθοδοσία

Μετατροπές & Συγχωνεύσεις

Φορολογία Φυσικών & Νομικών Προσώπων

Επενδυτικά Προγράμματα

Λύσεις-Εκκαθαρίσεις

“Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών & Νέων Θέσεων Εργασίας”